top of page

TONY MEYER

filmwork

Documentary

I mange hundre år har sildefiske vore tradisjon og levebrød langs heile kysten. Generasjon etter generasjon har opplevd eit kokande hav når silda står stinn i nota. Det er februar og silda er på gytevandring sørover mot Vestlandet. Den skaper grunnlaget for ein levande kyst, der både menneske, kval og sjøfugl nyt godt av den vinterfeite silda. Vi er med ombord på fiskebåten Hillersøy. Det vi opplever som eit eventyr, er kvardag for mannskapet om bord.

SLOW WAVES

Short film

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

When time is all gone

Oceania x Papua New Guinea

When time is all gone you become easy. No distraction, no expectations ... just you, yourself and the soul of nature. A very good place to exercise this kind of mood is Papua New Guinea ... the end of the world.

04

Project Name

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

bottom of page